Aktualności


30.05.2018

Wynik oceny merytorycznej

Poniżej przedstawiamy wynik oceny merytorycznej dokumentów złożonych przez kandydatów na uczestników ścieżki dotacyjnej zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi:
1. Nr XYZ23d – 42pkt
2. Nr XYZ24d – 43 pkt

Jednocześnie informujemy, że kandydatowi na uczestnika od otrzymanej liczby punktów przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o liczbie punktów wraz z kartą oceny merytorycznej.

29.05.2018

Zakończono proces oceny formalnej

W dniu 29.05.2018 rok zakończono proces oceny formalnej dokumentów kandydatów na uczestników projektu „NOWE WYZWANIA” dla ścieżki dotacyjnej. Poniżej zamieszczono (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi) listę złożonych wniosków wraz z informacją o wyniku dokonanej ocenie formalnej:
ŚCIEŻKA DOTACYJNA:
1. Nr XYZ23d – weryfikacja formalna pozytywna
2. Nr XYZ24d – weryfikacja formalna pozytywna

29.05.2018

Zakończono nabór dokumentów

W dniu 29.05..2018 rok zakończono nabór dokumentów rekrutacyjnych kandydatów na uczestników projektów „NOWE WYZWANIA” w ramach:
-ścieżki dotacyjnej;
Złożone dokumenty zostały przekazane do oceny formalnej.

25.05.2018

Brak odwołań

W związku z złożonymi rezygnacjami POKZ System Sp. z o. ogłasza nowy nabór na nabór na uczestników ścieżki dotacyjnej projektu „NOWE WYZWANIA”

16.05.2018

Ocena końcowa biznesplanu

Ocena końcowa biznesplanu

30.04.2018

Ogłoszenie

Można już składać dokumenty w ramach uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej projektu „NOWE WYZWANIA”. Termin składania dokumentów to 29.05.2018r.

23.04.2018

Nabór uczestników ścieżki dotacyjnej

W marcu 2010 r. w naszej szkole odbędzie się konkurs wiedzy dotyczący twórczości Fryderyka Chopina. Znajomość wskazanej literatury obowiązkowa - szczegóły w regulaminie dostępnym w sekretariacie oraz zakładce "Pliki do pobrania".

02.04.2018

Zakończenie procesu rekrutacji

W marcu 2010 r. w naszej szkole odbędzie się konkurs wiedzy dotyczący twórczości Fryderyka Chopina. Znajomość wskazanej literatury obowiązkowa - szczegóły w regulaminie dostępnym w sekretariacie oraz zakładce "Pliki do pobrania".

01.04.2018

Wsparcie Finansowe

Informujemy że w dniach od 01.04-30.04.2018- można składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego w ramach projektu.

30.03.2018

Brak odwołań

W związku z brakiem odwołań od dokonanej w dniu 27.03.2018 rok oceny merytorycznej informujemy, że kandydaci na uczestników ścieżki dotacyjnej będą zapraszani na spotkania z doradcą zawodowym. O terminie spotkań z doradcą zawodowym każdy uczestnik zostanie poinformowany osobiście.

27.03.2018

Wynik oceny merytorycznej dokumentów

Poniżej przedstawiamy wynik oceny merytorycznej dokumentów złożonych przez kandydatów na uczestników ścieżki dotacyjnej zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi:
1. Nr XYZ1d – 37pkt

27.03.2018

Zakończono proces oceny formalnej dokumentów

W dniu 27.03.2018 rok zakończono proces oceny formalnej dokumentów kandydatów na uczestników projektu „NOWE WYZWANIA” dla ścieżki dotacyjnej. Poniżej zamieszczono (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi) listę złożonych wniosków wraz z informacją o wyniku dokonanej ocenie formalnej:
ŚCIEŻKA DOTACYJNA:
1. Nr XYZ22d – weryfikacja formalna pozytywna

26.03.2018

Zakończono nabór dokumentów rekrutacyjnych

W dniu 26.03.2018 rok zakończono nabór dokumentów rekrutacyjnych kandydatów na uczestników projektów „NOWE WYZWANIA” w ramach:
-ścieżki dotacyjnej;
Złożone dokumenty zostały przekazane do oceny formalnej.

26.03.2018

Rekrutacja

Pozaszkony Ośrodek Kształcenia Zawodowego SYSTEM Sp. z o. o. informuje że od dnia 26.03.2018 rusza rekrutacja na wolne miejsca dla śiceżki aktywizacyjnej w projekcie. Nabór trwa do dnia 03.04.2018. Prosimy o zapozananie się z regulaminem projektu oraz dokumentami rekrutacyjnymi

27.02.2018

Rekrutacja

Pozaszkony Ośrodek Kształcenia Zawodowego SYSTEM Sp. z o. o. informuje że od dnia 27.02.2018 rusza rekrutacja  na 1 wolne miejsce dla śiceżki z dotacja na otwarcie działalności gospodarczej w projekcie. Nabór trwa do dnia 26.03.2018. Prosimy o zapozananie się z regulaminem projektu oraz dokumentami rekrutacyjnymi

04.02.2018

Zapytanie ofertowe nr 01/7.4.2/2018

Zapytanie ofertowe nr 01/7.4.2/2018

28.01.2018

Zakończenie procesu rekrutacji kandydatów

W dniu 28.12.2017rok nastąpiło zakończenie procesu rekrutacji kandydatów na ścieżkę aktywizacyjną i dotacyjną. Poniżej zamieszczono listy kandydatów oddzielne dla ścieżki dotacyjnej i dla ścieżki aktywizacyjnej z informacją o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu i ilości otrzymanych punktów.

22.01.2018

Zasady przyznawania refunundacji kosztów opieki

ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM (DZIEĆMI) LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ

13.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4b/7.4.2/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4b/7.4.2/2017
POKZ „SYSTEM” Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe w ramach Projektu: „Nowe Wyzwania” realizowanego w partnerstwie z firmą TURSTAL Sp. z o.o. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 7.4.2. Outplacement; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

13.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4a/7.4.2/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4a/7.4.2/2017
POKZ „SYSTEM” Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe w ramach Projektu: „Nowe Wyzwania” realizowanego w partnerstwie z firmą Turstal Sp. z o.o. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 7.4.2. Outplacement; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
na złożenie oferty na realizację:

13.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3a/7.4.2/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3a/7.4.2/2017
POKZ „SYSTEM” Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe w ramach Projektu: „Nowe Wyzwania” realizowanego w partnerstwie z firmą Turstal Sp. z o.o. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 7.4.2. Outplacement; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
na złożenie oferty na realizację:

13.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2b/7.4.2/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2b/7.4.2/2017
POKZ „SYSTEM” Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe w ramach Projektu: „Nowe Wyzwania” realizowanego w partnerstwie z firmą Tursal Sp. z o.o. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 7.4.2. Outplacement; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zwraca się z prośbą o złożenie oferty na :

13.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2a/7.4.2/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2a/7.4.2/2017
POKZ „SYSTEM” Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe w ramach Projektu: „Nowe Wyzwania” realizowanego w partnerstwie z firmą Turstal Sp. z o.o. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 7.4.2. Outplacement; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
na złożenie oferty na realizację:

28.12.2017

Zakończenie procesu rekrutacji

W dniu 28.12.2017rok nastąpiło zakończenie procesu rekrutacji kandydatów na ścieżkę aktywizacyjną i dotacyjną. Poniżej zamieszczono listy kandydatów oddzielne dla ścieżki dotacyjnej i dla ścieżki aktywizacyjnej z informacją o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu i ilości otrzymanych punktów.

20.12.2017

Spotkania z doradcą zawodowym

W związku z brakiem odwołań od dokonanej w dniu 13.12.2017 rok oceny merytorycznej informujemy, że kandydaci na uczestników ścieżki dotacyjnej będą zapraszani na spotkania z doradcą zawodowym. O terminie spotkań z doradcą zawodowym każdy uczestnik zostanie poinformowany osobiście.

13.12.2017

Wynik oceny merytorycznej

Poniżej przedstawiamy wynik oceny merytorycznej dokumentów złożonych przez kandydatów na uczestników ścieżki dotacyjnej zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi:
1. Nr XYZ1d – 40pkt
2. Nr XYZ2d – 41 pkt
3. Nr XYZ3d – 40 pkt
4. Nr XYZ4d – 45 pkt
5. Nr XYZ5d – 34pkt
6. Nr XYZ6d – 33 pkt
7. Nr XYZ7d –37pkt
8. Nr XYZ8d – 43pkt
9. Nr XYZ9d –34pkt
10. Nr XYZ10d –44pkt
11. Nr XYZ11d – 35pkt
12. Nr XYZ12d –43 pkt
13. Nr XYZ13d – 40 pkt
14. Nr XYZ14d – 36 pkt
15. Nr XYZ15d – 49pkt
16. Nr XYZ16d – 42 pkt
17. Nr XYZ17d – 39 pkt
18. Nr XYZ18d – 40 pkt
19. Nr XYZ19d – 42 pkt
20. Nr XYZ20d – 44 pkt

12.12.2017

Ocena formalna dokumentów

W dniu 12.12.2017 rok zakończono proces oceny formalnej dokumentów kandydatów na uczestników projektu „NOWE WYZWANIA” dla ścieżki dotacyjnej i aktywizacyjnej. Poniżej zamieszczono (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi) listę złożonych wniosków wraz z informacją o wyniku dokonanej ocenie formalnej:

11.12.2017

Zakończono nabór dokumentów rekrutacyjnych

W dniu 11.12.2017 rok zakończono nabór dokumentów rekrutacyjnych kandydatów na uczestników projektów „NOWE WYZWANIA” w ramach:
-ścieżki dotacyjnej;
-ścieżki aktywizacyjnej.
Złożone dokumenty zostały przekazane do oceny formalnej.

04.12.2017

Zapytanie Ofertowe nr 1b/7.4.2/2017

Zapytanie Ofertowe nr 1b/7.4.2/2017

04.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1a/7.4.2/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1a/7.4.2/2017

15.10.2017

Rekrutacja Rusza

Pozaszkony Ośrodek Kształcenia Zawodowego SYSTEM Sp. z o. o. informuje że od dnia 20.10.2017 rusza rekrutacja uczestników projektu. Prosimy o zapozananie się z regulaminem projektu oraz dokumentami rekrutacyjnymi 

01.08.2017

Witamy na Stronie Projektu

Projekt WND-RPSL.07.04.02-24-09D4/16 Nowe wyzwania współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), w ramach VII. Regionalnego rynku pracy, działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), poddziałanie 7.4.2. Outplacement – konkurs.